BONG'S House

Email
Description

Loại hình : biệt thự.

Năm thiết kế : 2007

Năm hoàn thành: 2010

Vị trí : tp. NHA TRANG

Tổng diện tích : 800 m2